Smaller Default Larger

Berikut adalah direktori Fasiliti yang diwujudkan di politeknik ini:

  1. Unit Pembangunan dan Senggaraan
  2. Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)