Smaller Default Larger

Berikut adalah direktori Lain-lain Unit yang diwujudkan di politeknik ini:

  1. Unit Pentadbiran
    • Unit Perpustakaan
  2. Unit Peperiksaan
  3. Unit Pembangunan dan Senggaraan
  4. Unit Kualiti
  5. Unit Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT)