Bengkel Penulisan Rancangan Perniagaan, Pengurusan Kewangan & Pendaftaran Perniagaan

Kursus ini memberi ruang kepada pelajar dalam membangunkan perniagaan sendiri. Antara topik yang topik terkandung dalam kursus ini adalah melibatkan perancangan perniagaan dan perakauan.

Ubah Saiz Text
Contrast