Unit Pengurusan Perolehan (UPP)

FUNGSI

  1. Merancang perolehan dan memastikan perolehan dilaksanakan mengikut prosedur kewangan dan juga pekeliling yang sedang berkuatkuasa
  2. Merancang takwim perlaksanaan Sebutharga
  3. Mengumpul maklumat dan menyediakan perancangan perolehan yang akan dilaksanakan (tahun semasa dan hadapan) dan senarai kontrak yang akan tamat dan mengemukakan kepada pengarah untuk kelulusan. 
  4. Memastikan kesediaan peruntukan [penurunan waran (mengurus / pembangunan)] sebelum perolehan dilaksanakan 
  5. Melaksanakan mesyuarat unit pengurusan perolehan secara berkala
  6. Mengawalselia Jawatankuasa Perolehan/Kontrak/Tender PMTG
  7. Membuat Perolehan/Kontrak/Tender
  8. Memantau kerja-kerja
  9. Penyediaan Laporan kerja-kerja
Ubah Saiz Text
Contrast