Unit Jaminan Kualiti (UJK)

Pengenalan

Unit Jaminan Kualiti (UJK), Politeknik METrO Tasek Gelugor (PMTG) adalah sebuah unit yang diwujudkan bagi membangunkan sistem pengurusan kualiti dan bertanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan kualiti di PMTG.

Fungsi / Peranan

  1. Merancang dan melaksanakan aktiviti berkaitan kualiti di PMTG.
  2. Menguruskan dokumen kualiti (ISO) PMTG.
  3. Menjadi urusetia untuk proses Audit Dalam dan Audit luar (SIRIM, MQA & MAMPU).
  4. Menguruskan permohonan persijilan ke MQA dan pematuhan standard MQA.Menjadi urusetia Mesyuarat KSP dan EKSA.
Ubah Saiz Text
Contrast