Unit Pembangunan & Senggaraan (UPS)

PENGENALAN

Melaksanakan penyenggaraan dan pembangunan yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan untuk mencapai persekitaran yang kondusif dan infrastruktur yang optimum.

 

FUNGSI

  1. Membaiki kerosakan yang diterima berdasarkan aduan kerosakan sama ada dibaiki secara dalaman atau melibatkan kontraktor berdasarkan kerosakan yang dikenalpasti.
  2. Bertanggungjawab untuk melaksanakan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang berkaitan pembangunan.
  3. Memantau dan menyelia perlaksanaan kerja oleh kontraktor yang dilantik.
  4. Memperakukan dan mengesyorkan pembayaran projek-projek yang telah siap.
  5. Menyelenggara infrastruktur sedia ada di PMTG
Ubah Saiz Text
Contrast