Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersil (UPIK)

PENGENALAN

Unit  Penyelidikan, Inovasi dan Komersil (UPIK) bernaung di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK), Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tujuan utama unit ini adalah untuk memperkasa dan membudayakan penyelidikan di PMTG untuk tujuan pembentangan dan penerbitan ke peringkat intsitusi, zon, kebangsaan dan antarabangsa. 

FUNGSI

i) Menyelaras aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan di kalangan pelajar dan Pensyarah di PMTG

ii) Menjadi pusat pengumpulan maklumat bahan penulisan, inovasi dan pengkomersialan di PMTG serta 

iii) Menjadi pusat rujukan bahan untuk Turnitin, Sistem Analisis SPSS dan Panduan Penulisan Kajian untuk pelajar dan pensyarah di PMTG.

 

Ubah Saiz Text
Contrast