Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersil (UPIK)

Unit  Penyelidikan, Inovasi dan Komersil (UPIK) diwujudkan dalam sistem  Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK) , Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan  memperkasa dan membudayakan penyelidikan di Politeknik dan Kolej Komuniti. UPIK memainkan peranan penting sebagai pusat  penyelarasan aktiviti penyelidikan, inovasi dan komersial dalam kalangan pensyarah dan stafnya.  UPIK juga berperanan menjadi pusat pengumpulan dan rujukan bahan penulisan  ilmiah,  bahan inovasi dan bahan penyelidikan peringkat institusi, zon, kebangsaan dan antarabangsa.

Ubah Saiz Text
Contrast