Unit Pengurusan Lean PMTG

  • Memasuki era pengurusan organisasi moden, konsep amalan pengurusan sektor industri diterapkan dalam sektor awam. Antaranya, perbahasan mengenai konsep dan amalan lean. Konsep dasar lean adalah suatu usaha berterusan untuk mengurangkan pembaziran dan meningkatkan nilai tambah dalam sesebuah organisasi.

 

  • Konsep ini berdasarkan pada meminimumkan penggunaan sumber-sumber dalam berbagai proses kerja melalui penambahbaikan berterusan yang berfokus pada aktivitiaktiviti yang tidak memberi nilai tambah dalam operasi dan keperluan pelanggan.

 

  • Secara keseluruhannya, pengenalan Buku Ringkasan Pengurusan Lean ini mengandungi penerangan ringkas tentang definisi lean, asas lean, prinsip lean, jenis-jenis pembaziran dan alatan lean. Diharapkan buku ini dapat memberi ilmu asas dalam meningkatkan keberkesanan dan kecekapan staf dalam melaksanakan projek lean dengan lebih produktif khususnya kepada warga politeknik.

 

<< Ringkasan Pengurusan Lean >>

 

Ubah Saiz Text
Contrast