PROSES DOKUMEN TAMAT PENGAJIAN

Terdapat 3 proses bagi mendapatkan dokumen tamat pengajian di politeknik bagi pelajar semester akhir yang telah lulus semua kursus yang diambil.

Proses 1 : Surat Pengesahan

Surat pengesahan tamat pengajian boleh diperoleh di Unit Peperiksaan PMTG.

 

Proses 2 : Transkrip

Mendapatkan transkrip di Unit Peperiksaan PMTG selepas tiga (3) bulan Keputusan Peperiksaan Rasmi diumumkan.

 

Proses 3 : Skrol (Sijil Graduan)

Pelajar boleh mendapatkan skrol  selepas selesai majlis Konvokesyen Politeknik dengan 2 kaedah:

 1. Menuntut skrol di kaunter Unit Peperiksaan PMTG dengan membawa resit bayaran sijil (Salinan Asal).
 2. Pengeposan. Urusan pengeposan Sijil Graduan hanya dilakukan selepas urusan Konvokesyen Politeknik selesai dilaksanakan. Graduan yang tidak menghadiri majlis konvokesyen juga boleh mendapatkan sijil secara pos dengan memohon kepada:

Unit Peperiksaan

Politeknik METrO Tasek Gelugor

No 25, Jalan Komersial 2

13300 Tasek Gelugor

Pulau Pinang.

Tel no :04-573 2789

 

KAEDAH PENGEPOSAN

Pelajar yang tidak dapat hadir ke Unit Peperiksaan untuk sebarang urusan berkaitan pengambilan Surat Pengesahan/ Sijil/ Transkrip Akademik (asal atau gantian) boleh membuat permohonan pengeposan.

Permohonan perlu disertakan bersama dengan:

Sila rujuk: Carta Alir Kaedah Pengeposan

SURAT PERMOHONAN WAKIL

Pelajar boleh memohon bagi wakil mengambil dokumen dengan memohon kepada Unit Peperiksaan PMTG. Berikut merupakan template permohonan:

PERMOHONAN SIJIL/ TRANSKRIP AKADEMIK GANTIAN

Lulusan yang kehilangan sijil/ transkrip akademik dan ingin memohon sijil/ transkrip akademik gantian boleh membuat permohonan dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut:

 

DOKUMEN SOKONGAN

 • Permohonan SIJIL GANTIAN perlu disertakan bersama dengan:
  • Salinan MyKad pemohon.
  • Salinan Transkrip Akademik pemohon.
  • Salinan Sijil pemohon (sekiranya ada).
 • Permohonan TRANSKRIP AKADEMIK GANTIAN perlu disertakan bersama dengan:
  • Salinan MyKad pemohon.
  • Salinan keputusan peperiksaan pemohon (sekiranya ada).

 

BAYARAN

Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang/ Draf Bank atas nama PENGARAH POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR. Jumlah bayaran yang dikenakan adalah seperti berikut:

Sijil Bahasa Malaysia : RM50
Sijil Bahasa Inggeris : RM50
Transkrip Akademik (Diploma) : RM10
 Transkrip Akademik (Sarjana Muda) : RM25

 

PENGHANTARAN PERMOHONAN DAN PEMPROSESAN

Permohonan yang telah lengkap dengan semua dokumen sokongan hendaklah dihantar ke Unit Peperiksaan POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR untuk diproses. Permohonan akan diproses dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari berkerja dari tarikh permohonan diterima.

Sijil yang tidak dituntut akan terus disimpan di Unit Peperiksaan PMTG.

Transkrip Sementara (Provisional Transcript)

(Untuk lulusan (pelajar) yang telah mendapat status TAMAT PENGAJIAN tetapi belum berkonvokesyen)

 • Lulusan (pelajar) boleh mencetak sendiri Transkrip Sementara (Provisonal Transcript).
 • Sila rujuk tatacara mencetak Transkrip Sementara (Provisional Transcript) Tatacara Cetak Transkrip Sementara
 • Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Peperiksaan, Politeknik METrO Tasek Gelugor di talian 04-573 2789.

 

Tatacara Cetak Surat Perakuan Tamat Pengajian

(Untuk lulusan (pelajar) yang telah mendapat status TAMAT PENGAJIAN tetapi belum berkonvokesyen)

Sila rujuk tatacara mencetak Tatacara Cetak Surat Perakuan Tamat Pengajian

 

Tatacara Permohonan Pindahan Kredit oleh Lulusan Politeknik

Tatacara Permohonan Rayuan Keputusan Pelajar

Politeknik METrO Tasek Gelugor

Pulau Pinang
Ubah Saiz Text
Contrast