AMANAT PENGARAH

 

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,

 

Selamat datang ke portal rasmi Politeknik METrO Tasek Gelugor (PMTG). Portal ini merupakan saluran untuk memperkenalkan politeknik ini kepada masyarakat umum. Ianya bertujuan untuk menyebarkan maklumat umum berkaitan institusi, program yang ditawarkan serta fasiliti dan kemudahan yang disediakan.

 

PMTG merupakan politeknik ke-32 daripada keseluruhan 36 Politeknik Malaysia yang  mula beroperasi pada tarikh 8 Oktober 2012. Institusi juga merupakan Politeknik METrO yang ke-5 ditubuhkan berkapasiti menampung 360 pelajar pada satu masa. Politeknik ini adalah institusi pendidikan dan latihan bagi memenuhi keperluan sosio ekonomi tempatan dan wilayah dalam bidang tertentu terutamanya bagi keperluan sektor perkhidmatan. Institusi mengutamakan kaedah Blended Learning (Pembelajaran Teradun) dan menjurus ke arah Open Distance Learning (ODL) dalam kerangka e-pembelajaran. Sasaran pelajar ialah lepasan SPM dan golongan pekerja (working adults) yang memerlukan upskilling dan reskilling.

 

Program yang ditawarkan adalah diperingkat Diploma dan mendapat pengiktirafan oleh MQA. Di samping itu, PMTG juga melaksanakan program di bawah Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) membolehkan warga Malaysia mendapat ilmu dan kemahiran bersesuaian dengan model ekonomi berpendapatan tinggi. PSH mampu mengembeleng potensi individu yang masih belum berada dalam pasaran kerja menerusi pelbagai peluang meningkatkan kemahiran. PSH juga boleh memupuk minat dan menyemai bakat untuk kehidupan yang lebih bermakna. Menerusi PSH, pendidikan tidak hanya terhad kepada usia muda, tetapi perlu dilanjutkan sepanjang hayat. Semua program yang ditawarkan ini telah mendapat pengiktirafan badan-badan profesional.

 

Pelbagai program akademik dan kokurikulum dilaksanakan bagi mencapai visi dan misi untuk  menjadi peneraju TVET yang unggul. PMTG komited dalam mencapai matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menghasilkan graduan yang holistik, seimbang dan bercirikan keusahawanan. Natijahnya, institusi ini telah berjaya melepasi sasaran nasional dengan kebolehpasarannya melebihi 90%. Kerjasama erat bersama industri telah banyak menyumbang keberhasilan institusi ini terutama melalui program Work Based Learning. PMTG juga telah menjulang nama di peringkat negara dan antarabangsa dalam pelbagai bidang termasuklah akademik, ko-kurikulum, penyelidikan, inovasi, khidmat masyarakat dan di bidang kesukanan.

 

Akhir kata, saya amat mengalu-alukan anda untuk memberikan maklumbalas, pandangan serta cadangan untuk meningkatkan lagi mutu PMTG. Selamat melayari portal dan media sosial rasmi ini. Semoga maklumat yang diperolehi dapat membantu semua pihak dalam hal ehwal berkaitan pendidikan di politeknik ini.

 

Sekian, terima kasih.

 

 Ts. ZULKURNAIN BIN SHAHADAN

 Pengarah

Politeknik METrO Tasek Gelugor

Pulau Pinang

 

Ubah Saiz Text
Contrast