Unit Sukan, KoKurikulum dan Kebudayaan (USKK)

PENGENALAN

Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan (USKK) adalah unit yang bertanggungjawab merancang, menyelia, mengurus, menyelaras segala aktiviti sukan, kokurikulum dan kebudayaan kepada pelajar mahupun kakitangan di Politeknik METrO Tasek Gelugor. Aktiviti yang dianjurkan oleh USKK PMTG merangkumi aktiviti yang berkaitan dengan sukan, badan beruniform, kelab persatuan dan juga kebudyaan. Aktiviti yang dirancang adalah untuk membantu meningkatkan kekuatan jasmani, emosi, rohani dan intelek sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Disamping dapat membentuk pelajar yang berkepimpinan, berketrampilan dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi. 

OBJEKTIF

Mengkoordinasi semua aktiviti akademik dan bukan akademik sepanjang semester yang dibahagikan kepada dua elemen iaitu:

1. Iktisas

 • Memberi kesempatan kepada pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus, kebolehan memimpin dan kebolehan melatih
 • Memberi pendedahan keapda aspek-aspek keusahawanan agar dapat mengembangkan minda, bakat dan potensi secara menyeluruh dan berketerampilan
 • Meningkatkan keupayaan dari segi kepimpinan dan jatidiri
  Kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum melebihi 90%

2. Kemasyarakatan

 • Sebagai persediaan masa depan pelajar mencebur diri dalam kegiatan kemasyarakatan
 • Menyedarkan serta menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan social, kebudayaan dan khidmat masyarakat yang boleh membantu usaha mencapai matlamat perpaduan negara
 • Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratik, bermoral tinggi, sihat, berdisiplin, berdedikasi, di samping mempunyai sikap taat dan toleransi.

FUNGSI

 1. Merancang dan melaksana aktiviti sukan, kokurikulum dan kebudayaan
 2. Menggalakkan warga PMTG untuk bergiat aktif dalam aktiviti dalaman dan luaran yang dianjurkan.
 3. Mengurus kemudahan dan peralatan sukan, kokurikulum dan kebudayaan mengikut garis panduan yang ditetapkan.
 4. Menjadi insan yang berketerampilan, berdaya tahan mental dan fizikal, berkeyakinan, berfikiran kreatif, inovatif dan kritis dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
 5. Membimbing dan memimpin serta berkeupayaan menjalankan tugas-tugas melalui aktiviti luar dan kemasyarakatan.
 6. Mencungkil dan mengembangkan bakat-bakat sukan dan kebudayaan dalam kalangan pelajar diperingkat yang lebih tinggi.
Ubah Saiz Text
Contrast