Unit Keceriaan, Kebersihan & EKSA

SLOGAN :- WARGA PRODUKTIF PERSEKITARAN KONDUSIF  KHIDMAT EFEKTIF

PENGENALAN

Organisasi Mengamalkan Budaya Kerja Yang Lebih Cemerlang Dengan Proses Kerja Yang Lebih Produktif. Dalam Persekitaran Tempat Kerja Yang Lebih Selamat dan Kondusif Selaras Dengan Imej Korporat. Pelaksanaan EKSA Politeknik METrO Tasek Gelugor Bertujuan Melestarikan Persekitaran dan Budaya Pengurusan Korporat, Go-Green dan Keselamatan Dalam Penyampaian Perkhidmatan Cemerlang dan Berintegriti Kearah Sebuah Organisasi Berprestasi Tinggi.

OBJEKTIF

1. Keselesaan

– Menambahbaik persekitaran tempat kerja yang selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa

2. Produktiviti

– Meningkatkan kualiti kerja, dan Produktiviti warga PMTG

3. Penjimatan

– Mengurangkan pembaziran sumber, ruang, kos, masa dan tenaga.

4. Korporat

–  Menambahbaik imej korporat Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan

5. Berpasukan

– Meningkatkan budaya kerja berpasukan dan budaya kerja yang ceria dan efektif.

 

Ubah Saiz Text
Contrast